Alakilise

Alakilise, aynı isimle anılan vadinin kuzeyinde yer alan kilisenin modern adıdır. Alakilise ve onu çevreleyen Karkabo Köyü yaklaşık 850 metre yükseklikte ve Belören’in 3,5 km. kuzeydoğusunda yer almaktadır. Karabel’den, Belören’den, Beymelek’ten ve Bonda tepesinden olmak üzere 4 yol ile Alakilise’ye ulaşılabilmektedir. Alakilise, Likya yolu güzergahında ve Belören’den, Zeytin’i geçerek giden toprak yol üzerindedir.