Ision

Antik kaynaklarda “Lamyros nehrinden İsian olarak adlandırılan kuleye 60 stadiadır; İsian kalesinden de Andriake ‘ye 60 stadiadır” diye anılır. Likya’da araştırma yapan Sparatt burada anılan yerin Beymelek olduğunu belirtir. Müller’e göre kale, adını Tanrıça isis’in yeri anlamında – ision’dan alır. İsion’daki çiftliğin mimari yapılanması plan ve teknik anlamda Hellenistik kulelere oldukça benzerlik gösterir. Doğu-Batı doğrultusunda uzanan kademeli ana dikdörtgen bir plan üzerine oturtulan kale, kuzey ortada ve batı sondaki birer kuleyle desteklenmiştir. Kuleler 3 katlı, kırma çatıyla örtülmüş olmalı ki günümüze oldukça iyi korunmuş bir biçimde gelebilmiştir. Kalenin yakın çevresinde ve özellikle batı yönünde yoğunlaşan (henüz tespit edilen 10) şarap işlikleri bölgede yüksek kapasitede şarap üretimini belgelemektedir.