Istlada

Istlada Apollonia (Kılınçlı) , Aperlai (Sıçak İskelesi), Phellos (Felen yayla ) vaya İsinda (Belenli-Kışla) gibi yerel bir beyin ikamet ettiği, çevresi surlarla çevrili küçük bir yerleşim görünümündedir. Diğer yandan, kentten günümüze ulaşan kalıntılar son derece ilgi çekicidir. Özellikle Akropolün Üçağız, Kaleköy, Aşırlı ve Kişneli adalarına hakim bir doruk üzerinde bulunuşu,kentin tarihsel geçmişi açısından önemlidir. Yerleşime gömü tipleri içerisinde, bölgede yaygın bir görünüme sahip olan kaya mezarları ön plana çıkmaktadır. Bunlar içerisinde M.Ö.4. yüzyılda tarihlenen konut tipli kaya mezarı tarihi ve alınlığında yer alan , ayakta duran üç kişi ve onun altında da klineye uzanmış mezar sahibinin yer aldığı tasvirleriyle dikkat çeker. Kaya mezarlarının yanı sıra Roma Çağı’na ait pek çok lahit de yine Istlada kalıntıları arasında yer alır.