Kyaneai

Kyaneai kenti, Myra’nın 16 km. batısında. Yavu Köyü’nün kuzeybatısında yükselen Asartepe üzerinde yer almaktadır.

Likya Bölgesi’nin önemli kentlerinden biri olan Kyaneai’da görülen kaya mezarları, Likçe yazıtları, oda mezarlar ve Akropolis’te (yukarı kent ) görülen kaya odaları, yerleşimin en geç M.Ö.4. yüzyıldan itibaren var olduğunu göstermektedir.

Hellenistik ve Roma dönemlerinde Yavu dağlık bölgesindeki yerleşimle arasında başı çeken Kyaneai, Klasik Dönem’de çevredeki diğer yerleşimlerle aynı derecede bir öneme sahiptir. M.Ö. 4. Yüzyılın 1.çeyreğinde bile çok yoğun bir şekilde Yunan etkisinin görüldüğü kent, Likya Birliği‘ne dâhildir.

Kentin ünlü hayırseveri Lason’un mezarında ki kayaya oyulmuştur. Güneybatı nekropolü daha çok düz çatılı Roma Dönemi lahitlerini içermektedir. Doğu nekropolü ise semrdam kapaklı Likya tipindeki lahitler ile doludur. Güney kapısı ile tiyatro arasında uzanan yolda ise batı nekropolis’i bulunmaktadır. Bu alanda Erken Bizans Dönemi’nden üç nefli bir bazilika kalıntısı dikkat çekmektedir.