Myra

Çarpıcı kaya mezarlarıyla ünlü Myra’ya düzgün bir yolla kolayca ulaşılır. Aziz Nikolaos’un piskoposluk yaptığı ve bu nedenle tüm orta çağ boyunca ününü sürdüren Myra, önemli bir Likya kenti olup, ismi Likya dilinde “Myrrh” olarak geçmektedir. Myra, Demre ovasını kuzeybatıdan çevrilen dağların denize bakan yamacına kurulmuştur. Önce bugünkü kaya mezarlarının üzerindeki tepede kurulan şehir, daha sonraları aşağıya inerken genişlemiş ve Likya’nın çok önemli altı büyük kentinden birisi olmuştur.