Simena

Simena, Myra‘nın 12 km. güneybatısında, Kaş-Demre arasında yer alan Kekova adasının karşısındaki burnun ucunda, Kale köyünün bulunduğu yerdedir.

Kentin tarihi ile ilgili bilgiler oldukça yetersizdir. Bununla beraber yöredeki kaya mezarlarına ve bunların birinin üzerinde tespit edilen Likçe yazıta dayanarak tarihinin M.Ö.4. yüzyıla kadar indiği düşünülmektedir. Antik literatürde, M.S.1.yüzyıl Roma yazarlarından Plinius Simena’nın bir Likya kasabası olduğunu bildirmiş, M.S.6.yüzyıl yazarlarından Bizans’lı Stephanos da yerleşimi bir Likya kenti olarak tanıtmıştır. M.S.4.yüzyıldaki deniz güzergahlarını veren stadiasmus maris magni Somena olarak adlandırdığı yerleşimin Andriake Aperlai arasında yer aldığını söylemektedir. Yerleşimden ele geçen yazıtlardan Simena’nın M.S.1.yüzyıl başını Aperlai’nın çektiği ve Apollonia ile Isinda’nın da üye olduğu bir Sypoliteia’ya (siyasi birlik) dâhil olduğu öğrenilmektedir.