Sura

Antalya, Demre İlçesi’ne 6 km. uzaklıktaki Gürses Köyü’nün yakınındadır. Andiake’den Kaş’a giden yol da buradan geçmektedir. Yerel bir Likya ismine sahip olduğu düşünülen Sura yerleşiminin, Likya tipi kaya mezarları ve Likçe yazıtları sayesinde, en azından M.Ö.4. yüzyılın ortalarından beri mevcut olduğu bilinmektedir.

Kayalık akropol üzerinde, hibrit teknikte yapılmış Küçükbey yerleşiminin kalıntılarına rastlamak mümkündür. Kentin kuzeyindeki yamaçta tamamen kesme taştan yapılmış gözetleme kulesi yer alır. Akropol kayalığının doğusunda ve güneyinde dağınık halde duran lahitler, altı ev tipi mezar, üstü lahit olan anıtsal bir mezar yer alır ki bu mezar Likya’nın en büyük lahitidir. Sura’nın en büyük önemi, Apollon bilicilik merkezlerinden birisini burada bulunmasıdır.