Kale İskelesi - Üçağız

Burası aynı zamanda tekneler için iyi bir barınaktır. Üç tarafı yeşil, teknelerle çevrili Üçağız koyu doğal bir liman görünümündedir. Koy’un kuzey kıyısında yer alan Üçağız Köyü’nün içinde görülen kalıntılar Theimussa Antik Kentine aittir. Şehrin tarihi hakkında pek bilgi yoktur; ancak kitabeden tarihinin M.Ö. IV. Yüzyıla kadar indiği anlaşılmaktadır. Burada daha çok mezar kalıntıları görülse de köyün kıyısında söveleri hala yerinde bir kapı ile alçak bir kayalık üzerinde kule kalıntısı da görülebilir.