Trebendai

Demre-Kaş Karayolu üzerindeki Sura Antik Kenti kalıntılarından sonra ulaşılan, Gürses köyünün kuzeydoğusundaki tepe üzerinde yer alır.

Genel topografik karakteriyle Pellos, Arsada, İsinda gibi küçük boyutlu Likya Kentleriyle benzer özellikler taşır. Bölge ve şehirlerinin ortak tarihi kaderini paylaşan Trebenda’dan günümüze oldukça iyi korunmuş şehir duvarları, akropol ve nekropol alanları kalmıştır. Akropolü çeviren küçük boyutlu duvarlar, günümüze oldukça iyi durumda gelmiştir. Şehrin nekropol alanı akropolün güney yamacında uzanır. M.Ö 4. Yüzyıldan Roma dönemi sonuna kadar değişik dönemlere tarihlenecek payeli, lahitli ve kaya mezarları şeklinde de gömütlerin arasında yazıtlı ve büstlü olanlar oldukça dikkat çekici özelliktedir.