Trysa

Trysa, Myra’nın 8 km. kuzeybatısında bulunan yaklaşık 800 metrelik bir yükselti üzerinde konumlanan Gölbaşı’nda yer almaktadır.

Yerleşimin tarihi hakkında elimize geçen pek fazla veri yoktur. M.Ö.7.yüzyıla kadar geri giden bir mevcudiyeti olan Trysa’nın, Likçe adı Trusn’dur. Trysa’da, akropolün güney eteğinde birkaç yerde korunmuş olan surların ve Heroon’un bulunmaları nedeniyle M.Ö.4. yüzyılda bir Dynast yerleşiminin olduğu kabul edilmektedir. Hellenistik Dönem’de ise varlığını Kyeneai’a bağımlı bir kome (köy) olarak sürdürdüğü bilinmektedir.